Yerden Isıtma Sistemlerinin Avantajları

Yerden Isıtma Sistemlerinin Avantajları, Enerji Verimliliği

Enerji Tasarrufu

  • Yerden ısıtma sistemlerinde, radyatör sistemlerindeki gibi yüksek sıcaklılar yerine sadece 40-50°C sıcakta su dolaştırılmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının büyük çoğunluğu düşük sıcaklıkta ısı üretmektedir, bu nedenle yerden ısıtma için gerekli enerji, alternatif enerji kaynaklarından sağlanabilmektedir. Örneğin, havadan-suya ve sudan-havaya ısı pompalarında genellikle 45°C civarında bir besleme suyu sıcaklığı söz konusudur ve bu sıcaklık döşemeden ısıtma için yeterlidir.
  • Yoğuşmalı kazanlarda, düşük sıcaklıklarda çalışmak kazan verimini artırmaktadır. Yerden ısıtmada düşük sıcaklıklar söz konusu olduğu için, yoğuşmalı kazanlarda kullanılarak, klasik kazan kullanılarak, klasik kazan kullanılan sistemlere göre % 25’e varan yakıt tasarrufu sağlanabilir.
  • Isı, döşemeden yayıldığı için öncelikle döşemeyi ısıtacaktır; tavanda ısı birikimi daha az olur; dolayısı ile fazladan harcanan enerji azalacaktır.
  • Seralarda uygulandığında, klasik sera ısıtmasına göre % 30 civarında enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

 

Konfor

·       Zeminde ısı homojen bir şekilde dağılır.

·       Klasik sistemlerde mekân ne kadar ısıtılırsa ısıtılsın, yer her zaman soğuk olur ve ayaklar üşür; yerden ısıtma sisteminde bu sorun ortadan kalkmıştır.

·       Yapı elemanları ısı depoladıkları için, dışarıdaki ani ısı değişiklikleri ve havalandırma esnasında, ortamda ani sıcaklık dalgalanması olmaz.

·       Uygulama zemin altında olacağından hiçbir bakım ve temizlik gerektirmez.

·       Belirli bir noktada yoğun bir toz sirkülasyonuna yol açmadığından çevre ve eşya kirlenmelerine neden olmaz. ( Radyatörlerde hava belli noktadan yoğun şekilde sirküle edildiği için, radyatör bulunan duvar veya benzeri zeminler çok kısa zamanda tozlanır).

Mimari Avantajları

·       Yerden ısıtma sisteminde, oda içerinde radyatör veya Fan-Coil gibi cihazlar kullanılmadığı için, yaşam alanlarında iç dekorasyon rahatça uygulanır.

·       Mekân içinde, göze hoş görünmeyen tesisat boruları yoktur ve ek bir dekorasyon gerektirmez.

·       Katlar arası ısı yalıtımı, aynı zamanda ses yalıtımı sağlar.

·       Her türlü yapıda kolaylıkla uygulanır.

·       Isıtma boruları (Pe-x borular), döşeme içinde veya duvarda yekpare dolaşır; ek yoktur. Dolayısıyla tesisat, kaçak ve sızdırmaya karşı güvenlidir.

 Sağlık

·       Mekân içerisinde hava akımı, petekli sisteme göre çok azdır. Bu nedenle ortamda sıcak soğuk hava cereyanı en düşük seviyededir.

·       Isınan alanda, yerden yukarı doğru bir ısıtma olmasından dolayı ayağımız sıcak, başımız serin olmaktadır; bu da daha zinde olmamızı sağlamaktadır.

·       Yerden ısıtma sistemi, döşemede oluşan nemi engellediğinden, alerji tetikleyici bakterilerin ve halılarda barınan mite böceklerinin üremesini engeller.

·       Çocuklar ev içinde en çok yerde oynarlar ve soğuk zeminde oturarak üşütürler; yerden ısıtma ile bu sorun ortadan kalkmıştır.