Kapalı Genleşme Tankı Nedir ?

Kapalı Genleşme Tankı Nedir? Nasıl Çalışır?

Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, su 10 °C den 90 °C'ye ısıtıldığında hacmi, ilk hacminin %3,55'i oranında artar. Sudaki sıcaklığa bağlı bu genleşmeyi alabilmek için genleşme tankları kullanılır. Genleşme tankları aynı zamanda sistemin güvenliğini yani basıncın yükselmemesini ve sisteme gerekli su desteği sağlama görevlerini de yerine getirir.

Kapalı genleşme tanklarının içinde bir membran bulunur. Genleşen sıcak su membranın içine girerek sistemdeki fazla su basıncını alır. Membran ile metal tank arasında basınçlı bir gaz vardır. Genellikle gaz olarak azot gazı veya kuru hava kullanılır. Tank içindeki azot gazı veya hava genleşme esnasında yastık görevi görür ve elastikiyet sağlar.

KAPALI GENLEŞME TANKLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1) Genleşme tankları mutlaka emniyet ventili ile kullanılmalıdır. Ventil üreticileri, ürünlerinin hangi kapasitelere kadar kullanabileceğini bildirirler. Bununla birlikte genellikle emniyet ventili çapları aşağıdaki gibi seçilir.

  • 45.000 kcal/h kadar ½
  • 90.000 kcal/h kadar ¾
  • 175.000 kcal/h kadar 1
  • 300.000 kcal/h kadar 1 ¼
  • 500.000 kcal/h kadar 1 ½
  • 750.000 kcal/h kadar 2 emniyet ventili kullanılır.

2) Kazan emniyet ventili ile genleşme tankı arasında vana olmamalıdır.

3) Tankın ön gaz basıncı sistemin statik basıncına eşit olacak şekilde ayarlanmalıdır.

4) Genleşme tankı kazan dönüş hattında olmalı ve en kısa mesafede bağlanmalıdır.

5) Kazan ile aynı seviyede olmalı, yere dik olarak monte edilmelidir.

6) Genleşme tankının gaz basıncı olabildiğince sık (en geç 3(üç) ayda bir) kontrol edilmelidir.