Yerden Isıtma Problemleri ve Çözümleri

Yerden Isıtma Problemleri ve Çözümleri

Yerden ısıtma sistemi son zamanlarda en çok uygulanan ısıtma tesisatı yöntemlerinden bir tanesidir. Fakat belli durumlarda yerden ısıtma tesisatında aksaklık ve verimsizlik meydana gelebilir. Böyle durumlarda ise doğru adımların atılması çok önemlidir. Birçok kullanıcı veya uygulayıcı hatasından dolayı oluşan yerden ısıtma sorunları çok ciddi bir değerlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu yazımızda yerden ısıtma problemleri ve çözümleri başlığı altında yerden ısıtma temizliği gibi çok sık bilinmeyen veya yanlış bilinen durumlardan bahsedip çözümlerin neler olduğuna değineceğiz.

1-      Yerden Isıtma Neden Çalışmaz?

Yerden ısıtma tesisatı birçok sebepten ötürü verimli çalışmayabilir veya hiç çalışmayabilir:

 • Genellikle uygulanmış olan tesisatlarda uzun süre bir kullanım oluşmuşsa ve gerekli bakımlar yapılmamışsa tesisatta tıkanıklık meydana gelmiş olabilir. Bu tip durumlarda tesisat temizliği yapılması önerilir.
 • Tesisat uygulamasında çeşitli ustalık hatalarından kaynaklı su akışında problem yaşanabilir. Böylece tesisatın yeniden yapılmasından başka çare yoktur.
 • Sistem içerisinde bilinçsizce uygulanan mekanik parçalardan dolayı ısıtma verimli çalışmayabilir.
 • Tamamen usta bilinciyle uygulanan tesisatlarda –mühendislik hesabı yapılmadan uygulanan– kritik hatalar meydana gelebilir.
 • Bir alanda yapılan performans analizi bir başka alanda farklı olacağından lokal hesaplamalar yapılmalıdır. Aksi halde ortamın ısıtılması zorlaşabilir.
 • Yeterli güçte su pompası kullanılmaması, ve kullanıldığı durumlarda da uygulama hatası yapılması sonucunda sistem her noktayı aynı derecede ısıtmayabilir.

En sık kaşılaşılan yerden ısıtma problemleri listesi daha da çok artırılabilir.

2-    Döşeme Altı Isıtmada Yapılan Sık Hatalar

Yerden ısıtmada deneyimlediğimiz, çok sık rastladığımız belli hatalar sonucunda müşterilerin rahatsızlıklarını dile getirdiklerini gözlemlemekteyiz. Bu hataları birkaç madde ile ifade edersek:

 • Uygulama hatalarından kaynaklı tesisat tıkanıklığı yaşanması
 • Herhangi bir kalorifer tesisatına benzetilerek alışılagelmiş yöntemlerin kullanılması ve mühendislik hesabı yapılmadan “ustalara” güvenilmesi
 • Tesisat temizliğinin bilinçsizce yapılması sonucunda sistem kazaları

3-      Yerden Isıtma Temizliği Nedir?

Yerden ısıtma temizliği belli periyotlarda yapılması gereken ve daha sürdürülebilir olması amacıyla uygulanan bir tesisat bakımıdır. Sistemin ne kadar sıklıkla kullanılmasına bağlı olarak değişebilen bakım periyotları ortalama 2-3 yılda bir gerçekleştirilebilir.

4-      Yerden Isıtma Temizliği Nasıl Yapılır?

·       Yerden ısıtma temizliğinin temel mantığı belirli tesisat borularının içerisinde basınçlı su sirkülasyonu yapılmasıdır.  Her dönüşün ayrı ayrı temizlenmesi önerilir. Bunun sonucunda daha kontrollü bir temizlik gerçekleştirilebilir.

·       Yerden ısıtma tesisatı temizliğinde yapılan hatalardan birisi su basıncının çok aşırı kullanılması veya yetersiz kalması. Böyle durumlarda tesisat boruları hasar görebilir ve yüksek maliyetli sorunlara yol açabilir.

5-      Zemin Isıtma Temizliğinde Yapılan Ciddi Hatalar

Yerden ısıtma son zamanlarda hem mimari açıdan sağladığı avantaj hem de enerji verimliliği doğrultusunda sunduğu faydalarla birçok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Bu bağlamda sistem, beraberinde bakıma ihtiyaç duymasından dolayı birçok kişi tarafından temizlik hizmeti sunulmasına yol açtı. Fakat bu hizmetler uzmanlaşmamış kadrolarla, argesi yapılmamış ve mühendislik değerleri denetlenmemiş yöntemlerle yapıldığından ötürü pek çok hasara sebep olmaktadır. Bu methodlar:

 • En kritik yapılan hata tesisatın ilaçlı bir şekilde sirküle edilerek temizlenmesidir. Bu tür ilaçlar sistemde ileriye dönük ciddi zararlar verebilmektedir. İlaçların kimyasal moleküler yapısı tesisat borularında aşınma meydana getirmektedir. Böylelikle tesisatın tahmin edilemeyen bir süre sonunda delinmesine kadar gidebilecek problemlere yol açabileceği bilinmelidir. Bu aşınma ayrıca borudaki yüzey sürtünmesini artırmasından dolayı suyun dolaşımı yavaşlayacak ve sistem enerji verimliliği açısından negatif etki alacaktır.
 • Bir diğer hatalı yapılan ise sistemde kontrolsüz yüksek basınçlı sirkülasyon yapılmasıdır. Temizleyici su pompası gereğinden fazla güçte uygulanırsa tesisatın zayıf noktaları hasar görebilir.
 • Kalorifer (Petek) temizliğinde olduğu gibi tesisat borularında yapılacak temizlik, enerji üreten cihazın (kombi, şofben vb.) içerisinden sirküle edilerek yapılması sonucunda aygıtın eşanjörüne ciddi zararlar verebilir.

 

6-      Yerden Isıtma Tesisatı Havası Nasıl Alınır?

Yerden ısıtma tesisatında zaman zaman uygulanış biçiminden ötürü hava kabarcıkları kalabilir ve su sirkülasyonunu engelleyebilir. Sık rastlanan durumlardan birisi zaman zaman belli bölgelerin ısınmamasıdır. Bu tip durumlarda sistem içerisindeki havanın alınması önerilir. Uygulanması gereken aşamalar:

 • Kollektör üzerindeki hava pürjörlerini gevşeterek atılabilecek havanın dışarı salınması sağlanır.
 • Kombi kullanılıyorsa üzerindeki hava pürjörlerinden tekrar hava atımı gerçekleştirilebilir.
 • Eğer sistemde hala ısınma sorunu devam ediyorsa, tesisat temizliği yapılması gerekir. Bu temizliğin temel amacı tıkanmaları temizlemekten öte hava kabarcıklarının tamamen atılmasına imkan sağlamasıdır. Sisteme kontrollü ve yüksek basınçlı su pompalanır ise bütün hava tesisattan uzaklaştırılır. En sağlıklı yöntem de budur. Fakat bu uygulamanın da belirli detayları vardır. Detaylar göz önüne alınmaz ve uygulama yanlış yapılır ise sisteminize su yerine hava pompalanabilir.