Eşanjör Nedir 


Farklı akışkanların eşanjör plakalarının ters yüzeylerinden geçerek birbirlerine karışmadan plakalar sayesinde ısı transferi yaptırma özelliği taşıyan makinelere eşanjör denir.

·       Isı değiştiricidir.

·       Plakalar sayesinde ısıyı değiştiren makinelerdir.

·       Farklı uygulamalarda plakalar sayesinde ısıtma soğutma yapan cihazlardır.

·       Süt ürünlerinin pastörizasyonunun yapılması sırasında ısıtma ve soğutma için kullanılan makinelerdir.

·       Sıcak yağı soğutup kullanım suyunu yağ sayesinde ısıtmaya yarayan tesisat malzemesi

·       Gemiler için harika bir ısınma kaynağı olan ekipmanlardır.

·       Farklı akışkanların birbirlerine karışmadan plakalar yüzeyinde ısı transferini yapmasını sağlayan cihazladır.

·       Merkezi sistemlerde veya kombilerin içerisinde kullanılan cihazlardır.

·       Hvac uygulamalarında akümülasyon tankları ile birlikte kullanılan ısıtma soğutma ekipmanlarıdır.

·       Basınca dayanıklılık esas alınarak seçilen borulu,lehimli,plakalı olarak adlandırılan makinelerdir.

·       Farklı sıcaklıktaki akışkanların aralarında sıcaklık alışverişi yaptırmasını sağlayan makinelerdir.

·       Isı geri kazanım için kullanılan cihazlardır.

·       Sistemi tortu ,pislik ve aşırı basınçtan koruyan makinelerdir.

·       Sıcaklık değerleri farklı akışkanların sıcaklıklarını değiştirmeye yarayan cihazlardır.

·       Sıvının Eşanjör gövdesi ile temasını engelleyen ilk plaka ve akışkanların arka gövde ile temas etmesini engelleyen tamamen kapalı son plakadan oluşan makinelerdir.

·       Agresif gaz ve sıvı uygulamalarında yüksek basınca dayanıklı tesisat ekipmanıdır.

·       Pres makinelerinde hidrolik devrelerin soğutulması için kullanılan araçlardır.

·       Enerji santrallerinde üretilen buhar, kızgın su ve sıcak su gibi akışkanların ısısının kullanılması amacıyla diğer çevre bölgelerdeki kullanım sularının ısıtılmasında kullanılan cihazlardır.

·       Jeotermal suyun ısısını kullanma suyunu ısıtmak için kullanılabilen makinelerdir.