Denge kabı nedir nasıl çalışır?

Denge kabı nedir nasıl çalışır? Denge kabı seçimi?  Denge kabı bağlantı çapları?

Tesisatlarda kullanılan akışkan sıvı tesisattan kazana geri dönerken ısı kaybına uğrar. Bu ısı farkının ortaya çıkması kazanda ısıl gerilmelere neden olur ve kazanın ömrünü azaltır. Denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş akışkanın kazandan gelen sıcak suyla karışarak ısıl dengeyi sağlamaktır.

Denge Kabı Hesabı Yapılırken Dikkat edilmesi Gerekenler

·       Boyutlandırma yaparken, ısıtma sistemindeki maksimum ısıtma suyu debisi esas alınmalıdır.

·       Denge kabı gövdesindeki su akış hızı maksimum 0,15-0,2 m/s olacak şekilde boyutlandırma yapılmalıdır.

·       Branşman hızları 0,9 ile 0,7 m/s arası seçilmesi tavsiye edilir.

·       Primer taraftaki pompa, kazanın ve primer taraf tesisatının dirençlerini yenecek şekilde seçilmelidir. Sekonder taraftaki pompa, sekonder taraf tesisatının dirençlerini yenecek şekilde seçilmelidir. Sekonder taraftaki tüm ısıtma devrelerinin ayrı birer pompası olmalıdır. Hidrolik denge kabının direnci ihmal edilebilecek seviyelerdedir.

·       Gidiş suyu sıcaklığı, hidrolik denge kabının üzerinden, sekonder taraf gidişine yakın yerde sıcaklık sensörü ile ölçülür. (Eğer sensör kullanılma durumu yoksa kesinlikle bir termometre olması gerekmektedir)

·       Hidrolik denge kabının üstünde otomatik hava atma pürjörü olmalıdır.

·       Hidrolik denge kabının altında boşaltma musluğu olmalıdır.

·       Her iki devrenin pompaları birbirini etkilemez.

 

Denge Kabı Hesabı

Kazan ısıtma yükü biliniyor ise sistemin debisini bulabilir ve hız bağıntısı üzerinden denge tankının bağlantı çapları hesaplanabilir. Bunun için pratik olarak aşağıdaki yaklaşım kullanılabilir;

Yalnız Radyatör Sistemleri            :  Vdebi (m³/h) = Qkazan (kcal/h )  / 20 .000 

Yalnız Yerden Isıtma Sistemleri     :  Vdebi (m³/h) = Qkazan (kcal/h )  / 10 .000

Karışık Sistemler İçin                     :  Vdebi (m³/h) = Qkazan (kcal/h )  / 15 .000